Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 

 

1. Uzyskanie absolutorium  ( rozliczenie indeksu w dziekanacie po ukończeniu ostatniego semestru )

 

2. Złożenie  n/w dokumentów:

 

 -  druk  „zadanie na pracę dyplomową”

 

-  karta obiegowa

 

 - zdjęcia 4 szt. o wymiarach  4,5 - 6,5

 

- praca dyplomowa  2 egz. pisana dwustronnie i zaakceptowana przez promotora

 

- płyta szt. 2 z nagraną pracą dyplomową, podpisana ( imię nazwisko nr alb. i tytuł pracy)

 

-  skrócona wersja raportu podobieństwa (raport atyplagiatowy - student we własnym zakresie przeprowadza analizę w systemie antyplagiatowym).

 

- protokół kontroli oryginalności pracy  -  wypełniony przez promotora (Załącznik nr 1 do Regulaminu procedury antyplagiatowej)

 

- opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy – wypełniona przez promotora  (Załącznik nr 2 do Regulaminu procedury antyplagiatowej)

 

- oświadczenie studenta - wypełnione przez studenta   (załącznik nr 3 do Regulaminu procedury antyplagiatowej)

 
Poniżej informacje do pobrania dla dyplomantów poszczególnych kierunków.

Pliki do pobrania: