Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska jest najstarszym istniejącym od 1993 roku i zarazem największym wydziałem PWSOŚ. Studia na tym wydziale, na zróżnicowanych specjalnościach dają kompleksową i nowoczesną wiedzę na temat różnych aspektów ekologii i ochrony środowiska.

Wydział Ochrony Środowiska prowadzi kształcenie w systemie: 7 – semestralnych studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, 3 – semestralnych studiów drugiego stopnia niestacjonarnych , 2 – semestralnych studiów podyplomowych.

Pierwszy etap studiów kończy się nadaniem absolwentowi tytułu inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności. Dyplomy uznawane są na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w PWSOŚ w Radomiu lub na innych uczelniach w całym kraju. Drugi etap studiów kończy się nadaniem absolwentowi tytułu magistra ochrony środowiska w wybranej specjalności uprawniających do pracy na wszystkich stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia, łącznie ze szkolnictwem wszystkich szczebli.