Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Wydział Zamiejscowy Turystyki i Rekreacji w Zakopanem

Wydział Zamiejscowy Turystyki i Rekreacji w Zakopanem jest najmłodszą jednostką organizacyjną Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu.

Został powołany w 2010 roku na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.10.2010 roku (MNiSW: DNS-WUN-6021-1985-2/EK/10).

Wydział ma uprawnienia do kształcenia na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku turystyka i rekreacja oraz na studiach podyplomowych.

Wydział Zamiejscowy wspiera PWSOŚ w jej dążeniach do umożliwienia wszystkim potencjalnym kandydatom studiowania w Zakopanem, prowadzi również dla PWSOŚ rekrutację na wszystkie kierunki studiów, na których kształci uczelnia.

Szkoła gwarantuje wysoką jakość kształcenia i możliwość dobrego przygotowania się do dojrzałego życia zawodowego. Zapewniamy wszelkiego rodzaju pomoc stypendialną.

Zajęcia odbywają się w: Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane.