Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Logistyki

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Logistyki studenci i słuchacze kształcą się na kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia prowadzone są na pięciu specjalnościach związanych z problematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • realizowany jest ogólnoakademicki profil kształcenia,
  • studenci zdobywają kwalifikacje pierwszego stopnia zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • program kształcenia oparty jest na standardach nauczania dla kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku – Dz.U. nr 180, poz. 1407).
  •  efekty kształcenia przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych; efekty te związane są także z obszarem nauk społecznych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu;

Ponadto Wydział oferuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia związane z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.