Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

KADRA NAUKOWA


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA


KATEDRA NAUK PODSTAWOWYCH
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Ryszard Ciach
dr hab. Mariusz Sławomirski, prof. PWSOŚ
mgr inż. Leszek Konstantynowicz

KATEDRA PRZYRODNICZYCH PODSTAW OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Jurij Czarnobaj
prof. dr hab. Tadeusz Skowroński
dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. PWSOŚ
dr Marek Stachurski
dr Jerzy Wróbel

KATEDRA OCHRONY WÓD I ZASOBÓW WODNYCH
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Andrzej Byczkowski
dr inż. Małgorzata Góralczyk
dr inż. Ryszard Góralczyk
mgr Zofia Czempińska-Świtalska

KATEDRA GOSPODARKI ODPADAMI
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Czesław Lipski
prof. dr hab. Zbigniew Szwast
dr inż. Aleksander Kosmynin, prof. PWSOŚ
dr inż. Ryszard Lipski
mgr inż. Joanna Pudzianowska


WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Zhaneta Kozina
dr Stanisław Tuzinek
dr Ewelina Pierzyńska-Jelska
dr inż. Marek Krzemiński
mgr Barbara Górka

KATEDRA GEOGRAFII I NAUK SPOŁECZNYCH
Kierownik Katedry: dr hab. Roman Suligowski
mgr inż. Tomasz Świtalski


WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I LOGISTYKI

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY
Kierownik Katedry: dr hab. Jerzy Jaskólski, prof. PWSOŚ
dr Iwona Kacperska
dr Zbigniew Rymarczyk
dr Stanisław Orliński


JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

CENTRUM INFORMATYKI
Kierownik Centrum: mgr Sławomir Warchoł

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Kierownik Studium: mgr Małgorzata Ostrowska